Onderzoeksverantwoording

Doelgroep

Lezers en voormalig lezers van de Jobnetkrant en bezoekers van Jobnet.nl. Studenten (vanaf een jaar vóór afstuderen) en young professionals (t/m 5 jaar werkervaring) op WO (economisch, technisch, juridisch), HBO (economisch, technisch) en MBO (technisch) niveau, met de nadruk op WO en HBO.

Steekproef

1.500 studenten / young professionals deden mee aan het onderzoek. 1.231 daarvan voldeden aan de door ons gestelde criteria.

Veldwerkmethode

Het onderzoek is volledig online uitgevoerd. Waar mogelijk is voor een gesloten vraagstelling gekozen.

Vragenlijst

De vragenlijst is samengesteld door Memory Research ism de redactie van Jobnet en de Jobnet krant.

Uitvoering Veldwerk

De redactie van Jobnet heeft het onderzoek uitgevoerd met behulp van E-mark Enquete-software.

Betrouwbaarheid

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen garanderen, zijn de gepresenteerde rankings resultaat van een gewogen gemiddelde van 2019 en 2018. Zo is de nauwkeurigheid zo groot mogelijk en worden uitsplitsingen over kleinere doelgroepen mogelijk. Resultaten uit 2019 tellen twee keer zo zwaar als resultaten uit 2018. Rankings zijn bovendien samengesteld door de doelgroep te vragen naar een eerste, tweede en derde voorkeur. Deze zijn gewogen en bij elkaar gevoegd. Een eerste voorkeur telt hierbij drie keer zo zwaar als een derde voorkeur, de tweede voorkeur twee keer zo zwaar.

Representativiteit

De rankings zijn herwogen naar de werkelijke samenstelling van de doelgroep in Nederland. Daartoe is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens van het CBS. De Statline tabel “Beroepsbevolking; behaalde onderwijs naar herkomst geslacht en leeftijd”. Bijvoorbeeld, 13% van de steekproef van het onderzoek is Man, technisch op WO niveau. Volgens CBS is dit 10%. Op deze groep is daarom een correctiefactor toegepast van 0,76.

Samenstelling rankings

De algemene ranking First Employers 2018 en de rankings per branche hebben als doelgroep WO-Economisch, WO-Technisch, WO-juridisch, HBO-economisch en HBO-technisch. MBO is hierin niet vertegenwoordigd. De ranking WO, als voorbeeld van een doelgroepranking, is een gewogen samenstelling van WO-Economisch, WO-technisch en WO-juridisch.