Onderzoeksverantwoording

First Employers is een volledig digitaal uitgevoerd onderzoek dat is gehouden onder lezers en voormalig lezers van de Jobnetkrant en bezoekers van Jobnet.nl. Aan het onderzoek hebben circa
1450 studenten (vanaf een jaar vóór afstuderen) en young professionals (t/m 5 jaar werkervaring) op WO, HBO en MBO-niveau deelgenomen. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen garanderen, zijn de gepresenteerde rangkings resultaat van een gewogen gemiddelde van 2018 en 2017. De rangkings zijn herwogen naar de werkelijke samenstelling van de doelgroep in Nederland. Daartoe is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens van het CBS.

Geslacht

 • 58% Man
 • 42% Vrouw

Opleidingsniveau

 • 37% WO
 • 51% HBO
 • 12% MBO

Opleidingsrichting

 • 46% Economisch
 • 48% Technisch
 • 6% Overig

Onderzoeksverantwoording Accountancy

Dit onderzoek is uitgevoerd in oktober 2017. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten en ‘de waan van de dag’ zoveel mogelijk uit te sluiten, wordt in een gewogen gemiddelde gepresenteerd van de resultaten uit 2016 en 2017. De resultaten uit 2017 tellen twee keer zo zwaar als de resultaten uit 2016.

Aantal respondenten: 344

Geslacht

 • 67% Man
 • 33% Vrouw

Opleidingsniveau

 • 55% WO
 • 45% HBO

Afstudeerrichting

 • 49% Accountancy
 • 29% Bedrijfseconomie
 • 22% Economisch/financieel overig

Carrièrefase

 • 36% Student
 • 64% Afgestudeerd

Onderzoeksverantwoording Intermediairs & Detacheerders

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten en “de waan van de dag” zoveel mogelijk buiten het onderzoek te houden wordt in dit onderzoek een gewogen gemiddelde gepresenteerd van de resultaten uit 2016 en 2017. De resultaten uit 2017 tellen twee keer zo zwaar als de resultaten uit 2016.

Aantal respondenten 418

Geslacht

 • 76% Man
 • 24% Vrouw

Opleidingsniveau

 • 28% WO
 • 48% HBO
 • 24% MBO

Carrièrefase

 • 41% Nog niet afgestudeerd
 • 59% Afgestudeerd