De populairste werkgevers om je carrière te starten

Onderzoeksverantwoording

First Employers 2017 is een volledig online uitgevoerd onderzoek dat is gehouden onder lezers en voormalig lezers van de Jobnetkrant en bezoekers van Jobnet.nl. Aan het onderzoek hebben ruim 1.800 studenten (vanaf een jaar vóór afstuderen) en young professionals (t/m 5 jaar werkervaring) op WO, HBO en MBO-niveau deelgenomen. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen garanderen, zijn de gepresenteerde rankings resultaat van een gewogen gemiddelde van 2017 en 2016. De rankings zijn herwogen naar de werkelijke samenstelling van de doelgroep in Nederland. Daartoe is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens van het CBS.

Geslacht

 • 59% Man
 • 41% Vrouw

Opleidingsniveau

 • 42% WO
 • 47% HBO
 • 11% MBO

Opleidingsrichting

 • 49% Economisch
 • 44% Technisch
 • 7% Overig

Onderzoeksverantwoording Accountancy, Intermediairs & Detacheerders

Respondenten

Accountancy

Dit onderzoek is uitgevoerd in oktober van 2016 en 369 mensen werden ondervraagd. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten en “de waan van de dag” zoveel mogelijk buiten het onderzoek te houden wordt in dit onderzoek een gewogen gemiddelde gepresenteerd van de resultaten uit 2015 en 2016. De resultaten uit 2016 tellen twee keer zo zwaar als de resultaten uit 2015.

Man/vrouw verhouding

 • 61% Man
 • 39% Vrouw

Opleidingsniveau

 • 58% WO
 • 42% HBO

Afstudeerrichting

 • 63% Accountancy
 • 20% Bedrijfseconomie
 • 17% Economisch/financieel overig

Student / starter

 • 48% Nog niet afgestudeerd
 • 52% Afgestudeerd

Intermediairs

Dit onderzoek is uitgevoerd in oktober van 2016 en 418 mensen werden ondervraagd. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten en “de waan van de dag” zoveel mogelijk buiten het onderzoek te houden wordt in dit onderzoek een gewogen gemiddelde gepresenteerd van de resultaten uit 2015 en 2016. De resultaten uit 2016 tellen twee keer zo zwaar als de resultaten uit 2015.

Geslacht

 • 75% Man
 • 25% Vrouw

Opleidingsniveau

 • 30% WO
 • 46% HBO
 • 24% MBO

Student / starter

 • 46% Nog niet afgestudeerd
 • 54% Afgestudeerd