De populairste werkgevers om je carrière te starten

Onderzoeksverantwoording

First Employers is een volledig online uitgevoerd onderzoek dat is gehouden onder lezers en voormalig lezers van de Jobnetkrant en bezoekers van Jobnet.nl. Aan het onderzoek hebben 2.300
studenten (vanaf een jaar vóór afstuderen) en young professionals (t/m 5 jaar werkervaring) op wo, hbo en mbo-niveau deelgenomen.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen garanderen, zijn de gepresenteerde rankings resultaat van een gewogen gemiddelde van 2016 en 2015. De rankings zijn herwogen naar de werkelijke samenstelling van de doelgroep in Nederland. Daartoe is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens van het CBS.

Respondenten

Geslacht

 • 62% Man
 • 38% Vrouw

Opleidingsniveau

 • 48% Wo
 • 46% Hbo
 • 6% Mbo

Opleidingsrichting

 • 56% Economisch
 • 36% Technisch
 • 8% Juridisch

Onderzoeksverantwoording Accountancy, Intermediairs & Detacheerders

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten en ‘de waan van de dag’ zoveel mogelijk buiten het onderzoek te houden wordt in dit onderzoek een gewogen gemiddelde gepresenteerd van de resultaten uit 2015 en 2016. De resultaten uit 2016 tellen twee keer zo zwaar als de resultaten uit 2015.

Accountancy

Aantal ondervraagden: 369

Geslacht

 • 58% Man
 • 42% Vrouw

Opleidingsniveau

 • Wo 52%
 • Hbo 48%

Opleidingsprofiel

 • Accountancy 59%
 • Bedrijfseconomie 29%
 • Economisch / financieel overig 12%

Student / starter

 • Wel afgestudeerd 52%
 • Nog niet afgestudeerd 48%

Intermediairs & Detacheerders

Aantal ondervraagden: 460

Geslacht

 • Man 69%
 • Vrouw 31%

Opleidingsniveau

 • Wo 34%
 • Hbo 46%
 • Mbo 20%

Student / starter

 • Wel afgestudeerd 59%
 • Nog niet afgestudeerd 41%