De populairste werkgevers om je carrière te starten

Wouter Steenbeek over werken bij Van Oord

21 November 2014 | Tekst: Christine Spanjaard

Wouter Steenbeek (30) wist zeker dat hij na zijn studie aan de slag wilde in de maritieme sector. ‘Het bouwen van windmolenparken op zee is een van de kernactiviteiten van Van Oord. Een relatief nieuwe industrie vol innovatie.’

Wouter Steenbeek

Wouter Steenbeek - Cost estimator bij Van Oord
Werken bij Van Oord

  • Leeftijd: 30 jaar
  • Studie: Bouwkunde, Master Transport, Infrastructuur & Logistiek, TU Delft
  • Baan: Cost estimator bij Van Oord

“Techniek & innovatie”

Na mijn bachelor Bouwkunde en een master Transport, Infrastructuur & Logistiek aan de TU Delft ben ik bij Van Oord begonnen als trainee. Het traineeship duurde een jaar en omvatte twee buitenlandse projecten, drie werkperiodes op afdelingen in Nederland en diverse cursussen. Een intensief programma en doordat je snel wisselt van project zie en leer je veel. Voor mijn eerste buitenlandse project ging ik naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar een SPM-boei op 3 km afstand van de kust moest worden aangelegd. Mijn tweede projectervaring deed ik op in Colombia. Hier diepten wij een haven en toegangskanaal uit, het échte baggerwerk. Een kleinschaliger project dan het eerste en daardoor had ik meer verantwoordelijkheden; dat maakte het extra leuk.” Na zijn traineeship ging Wouter aan de slag als cost estimator bij de business unit Offshore Wind Projects. Binnen het tender team is Wouter degene die berekent hoeveel de bouw van een offshore windpark gaat kosten. “Denk hierbij aan de kosten voor het ontwerp en de plaatsing van de fundatie, het leggen en begraven van de stroomkabels en het installeren van de wind turbines en het offshore high voltage station. Maar ook, welke schepen kunnen dit werk uitvoeren? Het zijn vaak grote projecten met flinke risico’s, dus het inschatten en beoordelen van deze risico’s speelt ook mee.”

“Je merkt dat het een familiebedrijf is”

Op dit moment biedt Wouter ook ondersteuning bij de uitvoering van het windpark Eneco Luchterduinen, een park met 43 windturbines dat voor de kust van Zandvoort wordt gebouwd. “Op het gebied van weather down time hebben we grote stappen gemaakt de afgelopen twee jaar. Nu kunnen wij de installatie van windmolenparken simuleren, zodat de invloed van het weer nauwkeurig wordt berekend in de kosten. Zo ben ik continu bezig met procesoptimalisaties en nieuwe, slimme toepassingen.” Ook de realisatie van het 600 MW Gemini windmolenpark, één van de grootste offshore windparken ooit gebouwd, volgt Wouter nauwlettend. Het park, 85 kilometer ten noorden van Groningen, zal bestaan uit 150 Siemens turbines van elk 4 MW. “Installatiemethoden en ontwerpen veranderen continu, dus je moet kennis hebben van deze nieuwe ontwikkelingen om de juiste berekeningen te maken.” Van Oord heeft een rijke waterbouwgeschiedenis, met name op het gebied van baggeren en offshore (olie & gas). De afgelopen tien jaar is er veel ervaring opgedaan met offshore wind projecten en is er een aparte divisie Offshore Wind Projects opgezet. “Van tevoren had ik niet kunnen bedenken dat ik nu deze functie zou hebben, maar het bevalt me erg goed. Van Oord is een internationaal bedrijf, maar je merkt goed dat het een familiebedrijf is. Een informeel bedrijf dat veel kansen biedt. Van Oord past bij mij, ik zit hier echt op mijn plek. Ik vind het bijzonder dat er veel passie is in het bedrijf. Passie voor techniek en waterbouw. Medewerkers zijn trots op wat Van Oord bereikt en hun rol daarin. Ik sta nog maar aan het begin van mijn loopbaan, de komende jaren wil ik hier veel kennis opdoen en mij specialiseren in offshore wind projecten.”