De populairste werkgevers om je carrière te starten

Onderzoeksverantwoording

First Employers is een volledig online uitgevoerd onderzoek dat is gehouden onder lezers en voormalig lezers van Memory Magazine. Aan het onderzoek hebben 1.108 studenten (vanaf een jaar vóór afstuderen) en young professionals (t/m 5 jaar werkervaring) op wo, hbo en mbo-niveau deelgenomen.

Rankings van favoriete werkgevers zijn gemaakt door de doelgroep te vragen naar hun eerste en een tweede voorkeur. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen garanderen, zijn de gepresenteerde rankings resultaat van een gewogen gemiddelde van 2014 en 2013. Nieuw in deze editie is dat de rankings zijn herwogen naar de werkelijke samenstelling van de doelgroep in Nederland. Daartoe is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens van het CBS.

Respondenten

Geslacht

  • 44% Man
  • 56% Vrouw

Opleidingsniveau

  • 53% Wo
  • 41% Hbo
  • 6% Mbo

Opleidingsprofiel

  • 43% Economisch
  • 25% Juridisch
  • 32% Technisch

Carrièrefase

  • 38% Student en dit jaar afgestudeerd
  • 62% Young Professional