De populairste werkgevers om je carrière te starten

Jop Esmeijer over werken bij TNO

21 November 2014 | Tekst: Christine Spanjaard

Zelf was hij misschien nooit op het idee gekomen om met zijn achtergrond bij een technische organisatie als TNO te gaan werken, maar op advies van zijn scriptiebegeleider besloot Jop Esmeijer (33) zich eens te verdiepen in de mogelijkheden en ontdekte daar ongekende kansen.

Jop Esmeijer

Jop Esmeijer - Werk Onderzoeker strategie & beleid voor de informatiemaatschappij bij TNO
Werken bij TNO

  • Leeftijd: 33 jaar
  • Studie: Studie Theater, Film en Televisiewetenschappen, Universiteit Utrecht.
    Media & Journalistiek, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Baan: Strategy Onderzoeker strategie & beleid voor de informatiemaatschappij bij TNO

“Ruimte voor expertise & job crafting”

‘Onwijs gaaf’ noemt Jop Esmeijer het dat er geen enkel onderwerp te bedenken valt, waarvan er niemand is binnen TNO die daar iets vanaf weet. “Mijn beeld van TNO was dat TNO zich vooral bezig hield met technologische innovaties, maar er is veel meer expertise in huis.” Zo richt Jop zich als onderzoeker voornamelijk op sociale innovaties, iets wat Jop ook tijdens zijn opleiding al bezighield. “Tijdens mijn studie richtte ik mij vooral op het type vraagstukken die te maken hadden met het steeds meer verweven zijn van televisie en internet en de kansen en mogelijkheden die daaruit voortvloeien. Nu ben ik vooral bezig met innovaties die te maken hebben met data en dataverzameling. Data wordt steeds belangrijker en biedt kansen, maar het roept ook nieuwe vragen op.” Omdat Jop zich specifiek richt op vraagstukken binnen de gezondheidzorg en het onderwijs, heeft hij van nature vaak te maken met beleidsmatige vraagstukken die een ethische inslag hebben. “Zo ben ik in mijn werk continu bezig om op basis van expertise en onderzoek innovaties te creëren om de kwaliteit van de samenleving te verbeteren.”

“Niet ontwikkelen is bijna onmogelijk”

Sinds hij zijn loopbaan bij TNO startte is Jop niet aldoor in dienst geweest bij TNO. “Ik kwam hier te werken in 2006 en heb toen na een kleine drie jaar besloten om mijn fulltime functie op te zeggen, omdat ik op dat moment betrokken was bij het opzetten van een nieuw bedrijf.” Met dat bedrijf, Swinxs, ontwikkelde Jop een spelcomputer waarmee kinderen kunnen buitenspelen. “Dat bedrijfje bestaat nog steeds, maar toen ik in 2012 met destijds een oud-collega van TNO aan de praat raakte, ben ik ga nadenken over een combinatie van beide. TNO biedt veel mogelijk voor mensen die naast hun werk ook nog ergens anders werkzaam zijn. Zo zijn er veel mensen actief in het educatieve domein, zoals hoogleraren, maar ik vond het leuk om naast het onderzoek ook bezig te zijn in de creatieve hoek. Zelf dingen bedenken en maken. Dus nu werk ik 3 dagen in de week bij TNO en steek de rest van mijn tijd in Swinxs en andere freelance projecten.” TNO is dan ook een voorstander van het zogenoemde job crafting. De filosofie hierachter is dat je werknemers langer aan je kan binden, door ze de ruimte te geven om hun werk zo aan te passen dat ze hun werk leuker en interessanter vinden. “Voor mij is het op deze manier de ideale combinatie. Ik vind het geweldig om te werken in een omgeving waar zoveel kennis bijeenkomt. We werken veel in multidisciplinaire teams, dus regelmatig heb je te maken met andere expertises en kennisgebieden, daar leer jezelf ook weer enorm veel van. Het is bijna onmogelijk om werkend bij TNO niet mee te ontwikkelen en kennis op te bouwen.”