De populairste werkgevers om je carrière te starten

Onderzoeksverantwoording

Het First Employers onderzoek 2012 is in de periode van 29 augustus tot 24 september 2012 gehouden middels een online vragenlijst. De enquête is uitgezet onder lezers en voormalig lezers van Memory Magazine. Dit zijn studenten (vanaf een jaar voor afstuderen) en young professionals (t/m 5 jaar werkervaring) op wo, hbo en mbo-niveau.

Rankings van favoriete werkgevers zijn gemaakt door de doelgroep te vragen naar eerste en tweede voorkeur. Deze zijn gewogen en bij elkaar gevoegd. In totaal hebben 1.300 respondenten meegewerkt aan het onderzoek, waarvan 8% met een juridische achtergrond. Voor de advocatuur is een apart onderzoek uitgevoerd onder afstuderende high potential law studenten.

Respondenten

Geslacht

 • 53% man
 • 47% vrouw

Opleidingsniveau

 • 50% Wo
 • 44% Hbo
 • 6% Mbo

Opleidingsprofiel

 • 27% Economisch
 • 8% Juridisch
 • 27% Technisch
 • 38% Overig

Carrièrefase

 • 21% Student
 • 79% Young Professional